Esther de Beer Coaching    

Levenscoach I loopbaanbegeleider I teamcoach
De  stromingen van waaruit ik werk 

(bron: Phoenixopleidingen.nl: 3-jarige post-HBO studie in coaching en counseling): 


Transactionele Analyse (TA)

Transactionele Analyse (TA) is een leer over communicatie en een persoonlijkheidstheorie met grote toepassingsmogelijkheden op het terrein van management, opvoeding, onderwijs en therapie. Eric Berne, een Amerikaans psychiater, is de grondlegger van TA.

De filosofie van TA

Het centrale uitgangspunt van TA wordt samengevat met de term: ik ben ok, jij bent ok. Dat is een rijke en optimistische achtergrond om naar mensen te kijken en met mensen te werken. Het maakt ons milder wanneer we met ‘niet ok'-aspecten van onszelf en anderen in aanraking komen. TA vooronderstelt en zoekt de autonomie en de eigen verantwoordelijkheid van mensen. Wij noemen dat ‘je eigen leven vormgeven’. Hier kunnen ook valkuilen in zitten. Mensen zijn nooit volstrekt onafhankelijk. We leven met onze culturele, historische, sociale en relationele banden. Deze banden betekenen ook een uitdaging voor onze autonomie. TA vooronderstelt en bewerkstelligt dat mensen hun leven door besluiten inrichten. Wat zijn deze besluiten? Hoe komen ze tot stand? Kunnen we op deze beslissingen terug komen en zo ja, hoe?

Toepassingsgebieden van TA

TA is een communicatietheorie: ze biedt kennis, inzicht en vaardigheden met betrekking tot de communicatie tussen mensen, zowel ten aanzien van individuen als van groepen, teams en organisaties. Daarnaast is TA een ontwikkelingstheorie: ze biedt een helder en inzichtelijk referentiekader om de persoonlijke ontwikkeling van mensen en organisaties te observeren en te verstaan. TA biedt een referentiekader om het intrapsychisch functioneren van mensen te begrijpen. Het heldere, pragmatische begrippenkader reikt een kapstok aan om de eindeloze complexiteit van onze innerlijke ervaring aan op te hangen.Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP)

In de zeventiger jaren ontwierpen de Amerikanen Richard Bandler, hoogleraar taalkunde, en de Gestalttherapeut en computerdeskundige John Grinder een nieuw model voor therapeutische communicatie: Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP). Bandler en Grinder bestudeerden het werk van zeer succesvolle psychotherapeuten om achter het geheim van hun succes te komen. Hoewel het ging om therapeuten met verschillende werkwijzen, hadden ze één ding gemeen: ze wisten feilloos in te spelen op de belevingswereld van de cliënt. Het uitgangspunt werd: als zij het kunnen, kunnen wij het ook. Als iets voor een ander mogelijk is, dan geldt dat ook voor ons. Zij analyseerden de technieken, waarbij ze gebruik maakten van wetenschappen als linguïstiek, cybernetica en communicatie. Zo stelden ze modellen en werkschema’s op, waarmee anderen aan de slag konden. Deze manier van werken heet in de NLP-terminologie ‘modelleren’.

De filosofie van NLP

Voor Bandler en Grinder was de bruikbaarheid van een model het belangrijkste criterium. Ze waren niet zozeer geïnteresseerd in de vraag of een model ‘waar’ was, maar veel meer in de vraag ‘hoe doet iemand wat hij doet?’. Misschien wel de belangrijkste vooronderstelling is: ieder mens heeft in zijn (on)bewuste de noodzakelijke hulpbronnen tot zijn beschikking om te bereiken wat hij wil bereiken. Het onbewuste wordt gezien als een rijke bron van levenservaring en innerlijke mogelijkheden. NLP gaat er vanuit dat er in communicatie geen mislukking bestaat. Je krijgt wel feedback en daardoor de mogelijkheid om met gebruik van de innerlijke hulpbronnen nieuwe wegen te bewandelen. NLP verhoogt de zintuiglijke en intuïtieve kwaliteiten om contact te maken.

Toepassingsgebieden van NLP

Aanvankelijk was de psychotherapie het belangrijkste toepassingsgebied. Tegenwoordig wordt NLP gebruikt binnen alle gebieden waar communicatie belangrijk is, zoals in het onderwijs, bij begeleiding en supervisie, in personeelswerk en in het bedrijfsleven.Systemisch Werken

Ieder mens is deel van een groter geheel. De vragen of problemen waarmee iemand geconfronteerd wordt, kun je zien als deel van de dynamiek binnen dat grotere geheel. Systemisch Werken bouwt voort op het werk van onder andere Satir, Moreno en Nagy, die zich ook al bewust waren van loyaliteiten aan het systeem van herkomst en de betekenis van plek in de familie waar je uit voortkomt. In Systemisch Werken maken we gebruik van zogenoemde ‘opstellingen’. Een opstelling is een soort levende familiefoto, een tableau vivant. Via deze werkwijze krijg je nieuwe inzichten over jezelf, je plek en de onderlinge verhoudingen binnen je familiesysteem. De opening of de oplossing komt vanuit het systeem zelf. De begeleider heeft vooral een dienende functie door de beweging van het systeem waar te nemen en te benoemen.

Het uitgangspunt is eerbied voor de plek van mensen binnen het grote geheel. Het accent ligt op het zoeken naar de onderliggende laag van liefde en verbinding.

De filosofie van Systemisch Werken

Bert Hellinger staat aan de bron van dit werk. Hij legde het systeem bloot dat iedere familie, organisatie, school en dergelijke kenmerkt en ontwikkelde een methode om hiermee te werken. Iedere deelnemer in een systeem heeft een eigen plek. Soms lijkt de ingenomen plek niet de juiste te zijn. Systemisch werken geeft de mogelijkheid om de uit een diepe liefde ontstane verstrikkingen bloot te leggen en aan de hand van de onderliggende dynamiek beweging te brengen in een systeem. Het op diep niveau leren kennen van je eigen plek en je verhouding tot anderen in je systeem, geeft ruimte voor acceptatie en zingeving. Dan is de cirkel rond en de verbinding tot stand gebracht.

Toepassingsgebieden van Systemisch Werken

Het liefdevol en respectvol zichtbaar en voelbaar maken van de dynamiek in het systeem van herkomst brengt ruimte in bestaande patronen, zowel op persoonlijk niveau als op het niveau van het familiesysteem. Deze verandering werkt door in de communicatie. Systemisch werken wordt toegepast in het werken met familiesystemen en met organisatiesystemen, zoals bedrijven, onderwijs, echtscheidingsbemiddeling, jeugdhulpverlening et cetera.

De 3-jarige erkende Post-HBO-opleiding Professionele Communicatie heeft mij verdieping gegeven in het ambacht van begeleiden en coachen. Ik heb hier bovenstaande 3 theoretische concepten en methoden eigen mogen maken. Door diepere lagen te zien achter mijn handelen, ben ik mijn eigen belemmeringen gaan begrijpen en heb er anders mee leren omgaan. Helpend hierbij was dat ik weet heb van mijn familiesysteem, daar waar ik vandaan kom, hoe ik levensthema's vroeger thuis aantrof en hoe dit leidend is voor wie ik nu ben. Ook heb ik ontdekt wat ik nog te doen heb om nog meer op mijn eigen plek te komen. Thuis komen en koers varen. Wat een klus is dat.

Begeleiden is een ambacht dat vraagt dat ik zonder oordeel, in de ontmoeting, mezelf meeneem, en daardoor dienend ben voor het ontwikkel-/transformatieproces van de ander. Mijn 25 jaar professionele kennis en ervaring is opgebouwd vanuit mijn rol als docent, student counselor (studentdecaan), collega, trainer en coach. Maar zeker ook put ik uit ervaring opgedaan als dochter, partner, moeder van 3 kids en vriendin.


Mijn cliënten zijn jongeren (18 plus), volwassenen, bedrijven en meerdere onderwijsorganisaties, docenten, ouders/verzorgers. Voorbeelden van klanten zijn Ready to school, Talitha Arise en vele particulieren. Verder werk ik samen met Patrick Stalpers van de Loopbaankamer (www.loopbaankamer.nl).


 

Over mij

Twee dagen per week (op donderdag en vrijdag) ben ik werkzaam als zelfstandig coach & trainer in Tilburg.  Ook werk ik 3,5 dag met veel plezier als docente International Event Management, student counselor (decaan) en coach op Breda University of applied sciences. Ik ben 52 jaar, gelukkig getrouwd, heb drie kids in de leeftijd 21, 20 en 17 en een teckel Guus. Ik houd van betekenisvolle gesprekken op warme, gezellige sfeervolle plekken en wandel graag met Guus. Mijn favoriete omgeving is aan zee. Dit biedt mij ruimte , frisheid en een gevoel van vrijheid. 

Ik kijk ernaar uit als begeleider een bijdrage te leveren aan jouw of jullie ontwikkeltraject!


nb. Ik waarborg jouw privacy als het gaat om persoonsgegevens en persoonlijke informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvk-nummer:68191324 / Btw-id: NL001779830B86